განათლება

1ე. ბადაშვილი, სკოლის სტრატეგიული განვითარების მენეჯმენტი

2ი. ქურდაძე, მ. ნათენაძე, პედაგოგიური პრაქტიკის ორგანიზაცია

3სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი

4უნივერსიტეტის მართვის სახელმძღვანელო

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s